Số định danh là gì? 3 số định danh quan trọng bạn cần biết
08/09/2023

3 số định danh rất quan trong cuộc sống của bạn chính là thẻ Căn cước công dân (CCCD), biển số xe và bảo hiểm xã hội. 

Số định danh cá nhân trên thẻ CCCD (Căn cước công dân)

Theo Điều 19 của Luật Căn cước công dân, số thẻ căn cước công dân là mã số định danh, được xác lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dùng để kết nối, cập nhật, khai thác thông tin. Đồng thời, Bộ Công an sẽ thống nhất quản lý trên toàn quốc và cấp cho mỗi công dân Việt Nam một mã số nhất định, không lặp lại ở người khác. 

Căn cứ vào Điều 13, Nghị định 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015, mã định danh là sẽ gồm 12 số với cấu trúc như sau: 

  • 3 số đầu tiên là mã tỉnh, thành phố hoặc quốc gia nơi bạn đăng ký khai sinh. 
  • Số thứ 4 là mã thế kỷ sinh cùng giới tính. Ví dụ: Thế kỷ 21 thì nữ 3 nam 2,…
  • 2 số kế tiếp chính là mã năm sinh của công dân. 
  • Và 6 số cuối là số được sắp xếp ngẫu nhiên. 
Số định danh cá nhân trên thẻ CCCD (Căn cước công dân)
Số định danh cá nhân trên thẻ CCCD (Căn cước công dân)

Biển số xe định danh

Theo Thông tư 24/2023 của Bộ Công an (có hiệu lực từ ngày 15/08), biển số xe cơ giới sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe (còn được gọi là biển số xe định danh). 

Biển số xe định danh sẽ có ký hiệu số seri, kích thước, số màu theo quy định của Thông tư 24 về đăng ký xe. Như vậy, người nào biển số đó, biển số đi theo người chứ không đi theo xe. 

Đối với chủ xe là công dân Việt Nam, biển số được quản lý theo số định danh cá nhân (tức là 12 chữ số trên thẻ CCCD gắn chip). 

Còn đối với chủ xe là người nước ngoài, biển số sẽ được quản lý theo số định danh của người nước ngoài do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập, hay số thẻ thường trú, tạm trú. 

Còn chủ xe là tổ chức, biển số được cấp, quản lý theo mã định danh điện tử của tổ chức đó do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập. Trong trường hợp chưa có thì quản lý theo mã số thuế hoặc quyết định thành lập. 

từ ngày 15/08
Từ ngày 15/08 biển số xe định danh bắt đầu có hiệu lực

Số định danh bảo hiểm

Mã số bảo hiểm xã hội là số định danh cá nhân của công dân tham gia do cơ quan bảo hiểm xã hội cấp để ghi trên số bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế.

Mã số bảo hiểm xã hội cũng được sử dụng để làm mã định danh y tế. Một người chỉ có một mã duy nhất và tồn tại suốt đời. Bên cạnh đó, các cơ sở y tế cũng sử dụng số này để liên kết thông tin sức khỏe người dân với Bệnh án điện tử, Hồ sơ sức khỏe điện tử cùng các phần mềm thông tin y tế khác.

Mã số bảo hiểm xã hội cũng được sử dụng để làm mã định danh y tế
Mã số bảo hiểm xã hội cũng được sử dụng để làm mã định danh y tế

Hiện nay, số định danh cá nhân vô cùng quan trọng đối với người dân, được sử dụng để thay thế giấy tờ tùy thân như giao dịch, khai báo thuế,… Vì vậy, bạn cần bảo mật thông tin nhằm tránh những trường hợp không mong muốn xảy ra nhé!