Ông Võ Văn Thưởng được Quốc hội khóa XV bầu làm Chủ tịch nước
02/03/2023

Với 487/488 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, ông Võ Văn Thưởng được Quốc hội khóa XV bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Sáng 2/3, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tuyên thệ trước Quốc hội và đồng bào cùng cử tri cả nước vào lúc 10h ngày 2/3/2023. 

Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tuyên thệ trước Quốc hội và đồng bào cùng cử tri cả nước1
Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tuyên thệ trước Quốc hội và đồng bào cùng cử tri cả nước

Được biết, ông Võ Văn Thưởng sinh ngày 13/12/1970 tại xã An Phước, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long. 

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng của các khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII, Ủy viên Bộ chính trị khóa 10 XII, XIII và là đại biểu Quốc hội XII, XIV, XV. 

Ông từng là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Bắt đầu từ tháng 8/2011 – 4/2014, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. 

Tháng 4/2014 – 10/2015, ông giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực thành ủy TPHCM do Bộ Chính trị phân công. 

Tháng 10/2015 – 1/2016, ông tiếp tục giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực thành ủy TPHCM, được Bộ Chính trị phân công điều hành công tác Thành ủy TPHCM. 

Tháng 1/2016, ông được Bộ CHính trị phân công tham gia Ban bí thư Trung ương Đảng và giữ chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. 

Ngày 30/1/2021, ông Võ Văn Thưởng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Ngày 31/1/2021, tại Hội nghị lần thứ 1 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII. 

Ngày 5/2/2021, Bộ Chính trị phân công ông giữ chức Thường trực Ban Bí thư. 

Ngày 2/3/2023, ông Võ Văn Thưởng được Quốc hội khóa XV bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026.